ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ข้อเรียกร้องประจำปี 2557

ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 8 (18 ธ.ค.57) 10.00 น. ผู้บริหารนำประเด็น

การปรับอัตราค่าจ้างประจำปีและเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสมาให้สหภาพฯ

พิจารณาซึ่งทางคณะกรรมการสหภาพฯ ได้ให้เหตุผลเรื่องกำไรของบริษัทฯ

ที่เพิ่มขึ้น  และไม่รับพิจารณาเรื่องที่บริษัทฯนำเสนอ  ทำให้ผู้บริหารนำเรื่อง

ผลกำไรจากบริษัท เหลียวหนิง มาชี้แจง  ทำให้การประชุมตึงเครียดซึ่ง

กรรมการสหภาพฯ ได้นำงบการเงินในการขายบริษัท เหลียวหนิง มาชี้แจง

เพื่อหักล้างข้อมูลของผู้บริหารและยุติการเจรจาในช่วงเช้าเวลา 11.30 น.

             ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. ผู้บริหารขอนัดเจรจาครั้งต่อไปทางโทรศัพท์ 

ในวันพุธที่ 24 ธ.ค.57 เวลา 13.30 น.  ซึ่งทางคณะกรรมการได้ประชุมหารือ

และได้ข้อสรุป  ควรจะประชุมก่อนวันที่ 24 ธ.ค.เพื่อลดแรงกดดันและไม่นำไปสู่

วิธีการอันมิชอบที่บริษัทฯ ใช้มาทุกปี  โดยการใช้พนักงานเป็นตัวประกัน 

โดยขอให้บริษัทฯ เลื่อนวันเจรจาให้เร็วขึ้นแต่ผู้บริหารให้เหตุผลว่า  เนื่องจาก

ประธานบริษัทฯ อยู่ต่างประเทศและจะเดินทางกลับในวันที่ 22 ธ.ค.  จึงไม่

สามารถประชุมเร็วขึ้นได้  จึงมีการนัดเจรจาครั้งต่อไป(ครั้งที่ 9)

ในวันพุธที่ 7 ม.ค.58 เวลา 13.30 น.  ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

 

ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 7 (11 ธ.ค.57) 15.00 น. สหภาพฯ ขอให้ที่ประชุม

นำข้อเรียกร้องของสหภาพฯทั้ง 13 ข้อ มาคุยโดยนำข้อเรียกร้องทุกข้อพร้อม

เหตุผลเพิ่มเติมจากที่เคยให้ไว้เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ผู้บริหารบริษัทฯพิจารณา

แต่ผู้บริหารยังยืนยันในเงื่อนไขเดิมของบริษัทฯ และนำข้อเรียกร้องของบริษัทฯ

3 ข้อ ได้แก่ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส,เงินขึ้นประจำปีและข้อตกลง 3 ปีมาคุย

ซึ่งสหภาพฯยืนยันที่จะไม่พิจารณาข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ทำให้บรรยากาศ

ในการเจรจาเข้มข้นขึ้น และไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

  ปิดการเจรจาเวลา 16.40 น.

>>> นัดเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 18 ธ.ค.57 เวลา 10.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ<<<

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 6  (2 ธ.ค.57) 14.30 น. ผู้บริหารขอให้สหภาพฯ

พิจารณารูปแบบใหม่ของการจ่ายโบนัสตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ

พร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเลขตามที่สหภาพฯต้องการ แต่สหภาพฯ ยืนยันในหลักการ

เดิมในรูปแบบเดิมที่จ่ายอยู่ในปัจจุบัน  และขอให้บริษัทฯ พิจารณากองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ  เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล และค่าอาหารกะดึก  บริษัทฯ รับไปหารือ

กับ Mr.Sanjeev Sood ประธานบริษัทฯ ส่วนเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่

ในสำนักงานสหภาพฯ และรองเท้า Safety  บริษัทฯ รับพิจารณา

               ในวันนี้บรรยากาศในการเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีแนวทาง

ที่ดีขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา   ปิดการเจรจาเวลา 16.30 น.

 

>>>> นัดเจรจาครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ธ.ค.57 เวลา 14.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ <<<<

      

ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 5 (28 พ.ย.57) 14.00 น. สหภาพฯ ไม่รับ

ในหลักการจ่ายเงินโบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ

ขอให้บริษัทฯ คงไว้ตามระบบเดิม

>>>นัดเจรจาครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 2 ธ.ค.57 เวลา 14.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ<<<

 เจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 5 เลื่อนไปเป็นวันศุกร์ที่ 28 พ.ย.57

เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

 ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 4 (21 พ.ย.57) 13.30 น. สหภาพฯ

ไม่รับหลักการที่บริษัทฯ ยื่นข้อเรียกร้องทุกประเด็น เช่น โครงสร้าง

โบนัสตามผลประกอบการ,ปรับลดเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนและ

ข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี เป็นต้น  และขอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อ

เรียกร้องในประเด็นหลัก เช่น เพิ่มเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เพิ่มเงิน

โบนัส(พิเศษ) และข้อตกลงมีระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น

    บริษัทฯ รับไปพิจารณาและขอนำไปหารือกับผู้บริหารระดับสูงต่อไป

>>> นัดเจรจาครั้งที่ 5 วันพุธที่ 26 พ.ย.57 เวลา 14.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ<<<<  

ข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ยื่นขอเปลี่ยนแปลง

สภาพการจ้างต่อสหภาพฯ ดาวน์โหลดที่นี่

      p_1.pdfp_2.pdfp_3.pdfp_4.pdfp_5.pdf  

 ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 3 (18 พ.ย.57) 14.30 น. สหภาพฯ                                   

ขอให้บริษัทฯทบทวนผลการเจรจาครั้งที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขบันทึกการเจรจา

ฝ่ายบริหารยังคงยึดหลักการเดิมโดยรับหลักการ 3 เรื่อง คือ ข้อ 9.2 แอร์ห้อง

สหภาพฯ ข้อ 10 งดเว้นการนำบทลงโทษพนักงานมาเป็นเหตุในการไม่ปรับ

เงินขึ้นประจำปี และข้อ 12.2 รองเท้า Safety ส่วนประเด็นอื่นจะขอหารือร่วมกับ

ข้อเรียกร้องของบริษัทฯ

>>>>> นัดเจรจาครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 พ.ย.57 เวลา 13.30 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท<<<<<<<

 เจรจาครั้งที่ 3 เลื่อนไปเป็นวันอังคารที่ 18 พ.ย.57 เวลา 14.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 2 เมื่อ 10 พ.ย. 57 ฝ่ายบริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ได้ไปปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงและรับหลักการข้อเรียกร้องข้อที่ 9.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานสหภาพฯ ข้อที่ 12.2 รองเท้า Safety ข้ออื่น ๆ จะหารือกับผู้บริหารระดับสูงก่อน

>>>>นัดเจรจาครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 พ.ย.57

 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ<<<<

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 1 วันพุธที่ 5 พ.ย.57 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการสหภาพฯชี้แจงหลักการและเหตุผลของข้อเรียกร้อง 

ทางผู้บริหารรับจะนำข้อเรียกร้องไปหารือกับผู้บริหารก่อน

>>>>นัดเจรจาครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 พ.ย. 57

เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ<<<<<

วันจันทร์ที่ 10 พ.ย.57 นัดชี้แจงสมาชิกเวลา 17.15 น. ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

   

             สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ได้ยื่นข้อเรียกร้องประจำปี 2557

ต่อบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) โดยมีสมาชิกร่วมกันยื่นต่อ

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ณ บริเวณหน้าตึกบริหารภายในบริษัทฯ เมื่อ 3 พ.ย.57

เวลา 08.19 น.

   

ข้อเรียกร้องประจำปี 2557ท่านสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ doc_1.pdf
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เจรจาข้อเรียกร้องปี2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง2563
คาราวานเที่ยวไทย ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่3
Birla Union Group
การเจรจาข้อเรียกร้องปี2561
ประชุมใหญ่สหภาพปี2561
แรลลี่เบอร์ล่า 2018
จัดสัมมนาประกันสังคม
วันแรงงานปี 2560
ประชุมใหญ่สหภาพฯ
งานวันเด็กปี2552
สุพจน์ จารุวรรณบำรุง
สัมมนาประกันสังคม
ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน article
สัมมนาสมาชิกครั้งที่2/2558
รอบรู้คู่เกษียณ
ขอร่วมไว้อาลัย
ประชุมใหญ่
สรุปการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
สหภาพฯร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี2558
ภาพกิจกรรมวันสตรีสากล2558
ขอเชิญบริจาคโลหิต
วันสตรีสากลปี2558
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557
ผลการเจรจาและข้อเรียกร้องประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมเสวนาของสหภาพฯและสหกรณ์
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กปี2556
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การเจรจาข้อเรียกร้องสร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 31/2555
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสหภาพฯ ครั้งที่2/2555
วันแรงงานแห่งชาติปี 2555
วันสตรีสากล2555
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
งานเลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษาสหภาพฯ เกษียณอายุ
วันเด็กประจำปี 2555
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย
ภาพการประชุมใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่และสมัครกรรมการ
วันแรงงานปี 2554
บอกเล่าเก้าสิบในรอบเดิอน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 54
งานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2553
สหภาพฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพฯ
สวัสดีปีใหม่ 2554 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2/2553
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29/2553
ขอไว้อาลัย..
วันกรรมกรสากลประจำปี 2553
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ
วันสตรีสากล
สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุ
งานกิจกรรมวันเด็กปี2553
สวัสดีปีใหม่
บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย/ข้อตกลง 1 ปี
บันทึกข้อตกลงฯ
สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสรฯชุดใหม่/ภาพการประชุมใหญ่
สหภาพฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2
บริจาคโลหิตประจำปี 2559
น้อมรำลึกครบรอบ 365 วัน
เลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org