ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย/ข้อตกลง 1 ปี

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

ระหว่าง บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)

กับ

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่doc_.pdf

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 บริษัทฯได้นัดเจรจาครั้งที่ 29 เวลา 10.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ ซึ่งสามารถจบการเจรจาได้ในเวลา 23.00 น. รวม

เจรจาทั้งสิ้น 29 ครั้ง

ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 28

ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 27

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 26

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 25

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 24

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 23

การเจรจาครั้งที่ 23 วันที่18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

นัดเจรจาครั้งที่ 24  วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 22

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 21

เจรจาครั้งที่ 21 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.

ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

นัดเจรจาครั้งที่ 22 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 20

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 19

เจรจาครั้งที่ 19 ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

ผลการเจรจาไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

บริษัทฯ นัดเจรจาครั้งที่ 20 ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 17 และ 18

เจรจาครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 มกราคม 2561

และเจรจาครั้งที่ 18 ในวันที่ 11 มกราคม 2561

ผลการเจรจาไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

บริษัทฯ นัดเจรจาครั้งที่ 19 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 16

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 15

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 14


ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 13

 

 ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 12(วันที่ 15 ธันวาคม 2560)

ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

บริษัทฯ นัดเจรจาครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 11(14  ธันวาคม 2560)

ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

บริษัทฯ นัดเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 12

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 10 (วันที่ 13 ธันวาคม 2560)

ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา

บริษัทฯ นัดเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 11

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 9

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 8

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 7

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 6

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 5

ผลเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 4

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 3

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 2

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 1

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อเรียกร้องประจำปี 2560ได้ที่ Document.pdf

รายชื่อผู้แทนเจรจาฝ่ายสหภาพแรงงานDocument1(1).pdf

รายชื่อผู้แทนเจรจาฝ่ายบริษัทฯDoc1.pdf

 

 

             วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) จำนวน 13 ข้อ

โดยมีสมาชิกร่วมกันยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว  ซึ่งข้อเรียกร้องจะสิ้นสุดใน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงปี2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง2563
คาราวานเที่ยวไทย ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่3
Birla Union Group
การเจรจาข้อเรียกร้องปี2561
ประชุมใหญ่สหภาพปี2561
แรลลี่เบอร์ล่า 2018
จัดสัมมนาประกันสังคม
วันแรงงานปี 2560
ประชุมใหญ่สหภาพฯ
งานวันเด็กปี2552
สุพจน์ จารุวรรณบำรุง
สัมมนาประกันสังคม
ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน article
สัมมนาสมาชิกครั้งที่2/2558
รอบรู้คู่เกษียณ
ขอร่วมไว้อาลัย
ประชุมใหญ่
สรุปการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
สหภาพฯร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี2558
ภาพกิจกรรมวันสตรีสากล2558
ขอเชิญบริจาคโลหิต
วันสตรีสากลปี2558
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ข้อเรียกร้องประจำปี 2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557
ผลการเจรจาและข้อเรียกร้องประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมเสวนาของสหภาพฯและสหกรณ์
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กปี2556
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การเจรจาข้อเรียกร้องสร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 31/2555
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสหภาพฯ ครั้งที่2/2555
วันแรงงานแห่งชาติปี 2555
วันสตรีสากล2555
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
งานเลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษาสหภาพฯ เกษียณอายุ
วันเด็กประจำปี 2555
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย
ภาพการประชุมใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่และสมัครกรรมการ
วันแรงงานปี 2554
บอกเล่าเก้าสิบในรอบเดิอน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 54
งานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2553
สหภาพฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพฯ
สวัสดีปีใหม่ 2554 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2/2553
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29/2553
ขอไว้อาลัย..
วันกรรมกรสากลประจำปี 2553
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ
วันสตรีสากล
สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุ
งานกิจกรรมวันเด็กปี2553
สวัสดีปีใหม่
บันทึกข้อตกลงฯ
สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสรฯชุดใหม่/ภาพการประชุมใหญ่
สหภาพฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2
บริจาคโลหิตประจำปี 2559
น้อมรำลึกครบรอบ 365 วัน
เลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org