ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


การเจรจาข้อเรียกร้องสร.ไทยคาร์บอนแบล็ค

 ข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คประจำปี 2555

  ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่  RECORD OF requirement.doc
 
รายชื่อผู้แทนเจรจา ดาวน์โหลดที่ RECORD OF List.doc 
 
หนังสือนัดเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดที่ RECORD OF Meeting.doc
 
         
           วันที่ 7  พฤศจิกายน 2555  บริษัทฯ ได้นัดเจรจาครั้งที่ 1 เริ่มเจรจา

เวลา 15.30 น.ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ และยุติการเจรจาเวลา

17.30 น.ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาบรรยากาศเป็นไปด้วยดี หลังจากนั้น

คณะกรรมการได้ชี้แจงผลการเจรจาแก่สมาชิกให้ทราบ ณ บริเวณสนามหญ้า

หน้าที่ทำการสหภาพฯ

               บริษัทฯ นัดเจรจาครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

 

ภาพบรรยากาศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

ณ สนามหญ้าหน้าที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

 

 

 

           สมาชิกมาให้กำลังใจและฟังคำชี้แจงผลการเจรจาจากคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย 2555 ณ โรงจอดรถจักรยานยนต์ภายในบริษัทฯ ผลการเจรจายังไม่มี

ความคืบหน้าใดๆ บริษัทฯ นัดเจรจาครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 2555

ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ เวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ภาพบรรยากาศการเจรจาครั้งที่ 2 (12 พ.ย.55) 

      ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 3 เมื่อ 22 พ.ย.55 การเจรจาแบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงแรก เจรจากับผู้บริหารแบบเต็มคณะ ผู้บริหารยังยืนยันตัวเลขที่ไม่ดีในการ

ขายคาร์บอนช่วงสอง ได้พูดคุยเฉพาะผู้บริหารคนไทย มีความคืบหน้าผู้บริหาร

คนไทยรับเรื่องและเห็นด้วยในบางประเด็น  กรรมการจึงฝากเรื่องให้ผู้บริหาร

คนไทยช่วยผลักดันกับผู้บริหารระดับสูงต่อไป

       นัดเจรจาครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 27 พ.ย. 55 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

        คณะกรรมการจะชี้แจงผลการเจรจาครั้งที่ 4 ให้แก่สมาชิกทราบ ในวันที่

27 พ.ย. 55     เวลา 17.00 น. ณ สนามหญ้าหน้าที่ทำการสหภาพฯ

 ภาพบรรยากาศการเจรจาครั้งที่ 3 ( 22 พ.ย.55)

       ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 27 พ.ย. 55 

 การเจรจาแบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงแรก เจรจากับฝ่ายบริหารทั้งคณะ การพูดคุยไม่มีความคืบหน้าเนื่องจาก

ประเด็นต่อเนื่องการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่ถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง

จึงขอพักเพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณากันใหม่

ช่วงสอง เจรจาเวลา 16.45 น. ผู้บริหารได้พูดคุยข้อเรียกร้องที่ไม่ใช่

ตัวเงินหลายข้อแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน และได้นัดเจรจาครั้งต่อไป

ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 28 พ.ย. 55  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม

ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯคณะกรรมการจะชี้แจงผลการเจรจาครั้งที่ 5

ให้แก่สมาชิกทราบในวันพุธที่ 28 พ.ย. 55 หลังจากเสร็จสิ้นการเจรจา

ณ สนามหญ้าหน้าที่ทำการสหภาพฯ

ภาพบรรยากาศการเจรจาครั้งที่ 4( 27 พ.ย. 55)

 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เจรจาข้อเรียกร้องปี2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง2563
คาราวานเที่ยวไทย ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่3
Birla Union Group
การเจรจาข้อเรียกร้องปี2561
ประชุมใหญ่สหภาพปี2561
แรลลี่เบอร์ล่า 2018
จัดสัมมนาประกันสังคม
วันแรงงานปี 2560
ประชุมใหญ่สหภาพฯ
งานวันเด็กปี2552
สุพจน์ จารุวรรณบำรุง
สัมมนาประกันสังคม
ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน article
สัมมนาสมาชิกครั้งที่2/2558
รอบรู้คู่เกษียณ
ขอร่วมไว้อาลัย
ประชุมใหญ่
สรุปการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
สหภาพฯร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี2558
ภาพกิจกรรมวันสตรีสากล2558
ขอเชิญบริจาคโลหิต
วันสตรีสากลปี2558
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ข้อเรียกร้องประจำปี 2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557
ผลการเจรจาและข้อเรียกร้องประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมเสวนาของสหภาพฯและสหกรณ์
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กปี2556
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 31/2555
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสหภาพฯ ครั้งที่2/2555
วันแรงงานแห่งชาติปี 2555
วันสตรีสากล2555
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
งานเลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษาสหภาพฯ เกษียณอายุ
วันเด็กประจำปี 2555
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย
ภาพการประชุมใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่และสมัครกรรมการ
วันแรงงานปี 2554
บอกเล่าเก้าสิบในรอบเดิอน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 54
งานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2553
สหภาพฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพฯ
สวัสดีปีใหม่ 2554 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2/2553
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29/2553
ขอไว้อาลัย..
วันกรรมกรสากลประจำปี 2553
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ
วันสตรีสากล
สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุ
งานกิจกรรมวันเด็กปี2553
สวัสดีปีใหม่
บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย/ข้อตกลง 1 ปี
บันทึกข้อตกลงฯ
สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสรฯชุดใหม่/ภาพการประชุมใหญ่
สหภาพฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2
บริจาคโลหิตประจำปี 2559
น้อมรำลึกครบรอบ 365 วัน
เลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org