ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาร่วมสหกรณ์.สหภาพ 2565
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


สวัสดิการสมาชิก
 

 
        วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15.50 น. สหภาพแรงงานฯร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณจิรวัฒน์ สกุลทองมา สมาชิกแผนกเครื่องมือวัดจำนวน 20,000 บาท เนื่องจากบิดาเสียชีวิตณ เมรุวัดโบสถ์วรดิตถ์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยคุณไพบูลย์ โรจน์วิเชียร ประธานสหภาพแรงงาน
 
 
วันที่ 15 มีนาคม  2566 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้
แก่คุณธงชัย รัตนวิชัย สมาชิกแผนกผลิต ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการ
เยี่ยมไข้แก่คุณดุสิต เครือวรรณสมาชิกแผนกสาธารณูปการ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สหภาพแรงงานมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณประสิทธิ์  จันทะนา
สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
   วันที่ 30 มกราคม 2566  สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณดุสิต เครือวรรณสมาชิกแผนกสาธารณูปการ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
   วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. สหภาพแรงงานฯร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณสุจินต์ แก้ววิมลสมาชิกแผนกผลิต จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากมารดาเสียชีวิต ณ เมรุวัดโพธิ์ทอง ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยคุณไพบูลย์ โรจน์วิเชียร ประธานสหภาพฯ
 
วันที่ 6 มกราคม 2566 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการ
เยี่ยมไข้แก่คุณชัยวัฒน์  องอาจ สมาชิกแผนกผลิต
 
 
 
วันที่ 5 มกราคม 2566 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนพพร โตประสี สมาชิกแผนกสาธารณูปการ
 
 
 
 
วันที่ 3 มกราคม  2566 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้
แก่คุณผดุงศักดิ์  คันทรง สมาชิกแผนกผลิต
 
 

 
กิจกรรม

ผลงานกรรมการ
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org