ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


สวัสดิการสมาชิก article
สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสุจินต์  แก้ววิมล สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2565
 
สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพลเทพ  ผลบุญสืบ
สมาชิกแผนกผลิต เมื่อวันทีื 1 กรกฏาคม 2565
 
 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณกิจจา  ตั้งแต่ง สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้
แก่คุณอนงค์  ตรีตุนา สมาชิกแผนกควบคุมคุณภาพ
 
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สหภาพแรงงานฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสาธิต อุ่นทรัพย์ สมาชิกแผนกไฟฟ้า
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สหภาพแรงงานฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพ และมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณภาคภูมิ อรรถธรรมสุนทร สมาชิกแผนกสาธารณูปการ จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากบิดาเสียชีวิต ณ เมรุวัดมะขาม ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณศักดิ์นรินทร์  กลิ่นจันทร์ สมาชิกแผนกไฟฟ้า
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอนุชา นามพรม สมาชิกแผนกไฟฟ้า 
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สหภาพแรงงานฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณเนติพงษ์ หอมฉวี สมาชิกแผนกไฟฟ้า
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณศุภกร ภักดีรักษ์ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง
วันที่1 มิถุนายน 2565 สหภาพแรงงานฯร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพจำนวน 20,000 บาท
แก่คุณอัครเดช บุญเม่น สมาชิกแผนกผลิต เนื่องด้วยบิดาเสียชีวิต ณ วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณวีรพงษ์ กาแก้ว สมาชิกแผนกไฟฟ้า

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณไพโรจน์ ช้างขำ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สหภาพแรงงานฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิกแก่คุณประสิทธิ์ จันทะนา แผนกซ่อมบำรุง คุณสุรณัฐ มีคุณ

แผนกผลิตและคุณสมหญิง เรืองอำนวย แผนกควบคุมคุณภาพ

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนาที ภานุมาศ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการ

เยี่ยมไข้แก่สมาชิก คือคุณชรินทร์  บำรุงญาติ แผนกผลิต และ คุณไกรสร  กรอบรูป

แผนกคลังสินค้า

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณโชติวิทย์   โสมดี สมาชิกแผนกผลิต

วันที่ 4 พ.ค.65 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้

แก่คุณจิรโรจน์  เส็งรอดรัตน์ สมาชิกแผนกผลิต

วันที่ 3 พ.ค.65 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณนพดล  ตรีุตนา สมาชิกแผนกไฟฟ้า

วันที่ 25 เม.ย.65 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิกแก่คุณพรพิชัย ประมล

คุณบวรสิทธิ์ ฤทธิ์เดช แผนกโยธา และ คุณไกรสร แย้มเลี้ยง แผนกผลิต

วันที่ 21 เม.ย.65 สหภาพแรงงานฯมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานอุปสมบทแก่

คุณสาธิต อุ่นทรัพย์ สมาชิกแผนกไฟฟ้า จำนวน 1,000 บาท

           วันที่ 20 เม.ย.65สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนภวรรณ กุณฑลทอง สมาชิกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ คุณวิภาพร เสมาชัย สมาชิกแผนกประกันคุณภาพ

วันที่ 18 เม.ย.65 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณกฤษดา สามัคคี สมาชิกแผนกคลังสินค้า

คุณพนม  มาลัย แผนกเครื่องมือวัดและคุณกิตติพงษ์  สังข์ทอง แผนกคลังพัสดุ

วันที่ 12 เม.ย.65 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณชัยรัตน์ ปานยันยงค์ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

และ คุณชัยวัฒน์ องอาจ สมาชิกแผนกผลิต

            วันที่ 8 เมษายน 2565 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณโกวิทย์  ดนตรี สมาชิกแผนกผลิต คุณสงวนศักดิ์  จาระนุ่น สมาชิกแผนกคลังสินค้า ,คุณปิยพงษ์  เชื้อบุญ สมาชิกแผนกเครื่องมืดวัด,คุณก้องเกียรติ นาคประสาท สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

วันที่ 4 เมษายน 2565 สหภาพแรงงานฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณกิตติชัย เปรมปรีดา และคุณอานนท์  สุขประเสริฐ สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณประสิทธิ์ จันทนา สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

 

วันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น.สหภาพแรงงานฯ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณจิรายุ พรหมมี สมาชิกแผนกผลิต

จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากมารดาเสียชีวิต ณ ศาลา 9 วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วั

วันที่ 3 มีนาคม 2565 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณเริงชัย จิตต์ไทยและคุณธนเดช ภัทรคามินทร์ สมาชิกแผนกผลิต

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณธเนตร  ขวัญอ่อน สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.30 น.สหภาพแรงงานฯร่วมงานสวดอภิธรรมศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณสมนึก เฉลิมจิตต์ สมาชิกแผนกคลังสินค้า เนื่องจากมารดาเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท ณ วัดดาวดึงษ์ ตำบลหัวไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 29 มกราคม 2565 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้

แก่คุณโกวิทย์  ดนตรี สมาชิกแผนกผลิต

วันที่ 27 มกราคม 2565 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณธนเดช  ภัทรคามินทร์ สมาชิกแผนกผลิต

              สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณวิภาพร  เสมาชัย สมาชิกแผนก

ประกันคุณภาพ เนื่องจากมารดาเสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

  สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสว่าง สนองเดช สมาชิกแผนกคลังสินค้า

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2564

        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณสันติ สีนุต

สมาชิกแผนกผลิต เนื่องจากมารดาเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอนงค์  ตรีตุนา และ

คุณพิชญ์นิภา  แพทย์รักษ์ สมาชิกแผนกประกันคุณภาพ 

         วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการ

เยี่ยมไข้แก่คุณสายใจ  เมฆสวรรค์ สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

        วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณพีระพงษ์  อุ่นใจ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

           วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สหภาพฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพิเชษฐ์ ทุมขันธ์

สมาชิกแผนกคลังสินค้า

  วันที่ 20  ตุลาคม  2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสุพิศ  บัวใหญ่ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณจิรวัฒน์ สกุลทองมา สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณการันต์  ทองโอภาส สมาชิกแผนกผลิต

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพรพิชัย  ประมล สมาชิกแผนกโยธา

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณวิชาญ  ปิ่นทอง สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

วันที่  13 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณณัฐิชา  วันแต่ง สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนาที  ภานุมาศ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอดิศักดิ์  ยางก้อน สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพัชรินทร์  สังข์ทอง สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอนุชา  ธรรมกุล สมาชิกแผนกไฟฟ้า

วันที่  12 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณบุญชม  ด่านแก้ว สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสมบัติ  จันทะนา สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณกิจจา  ตั้งแต่ง สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณยุทธพล  มหาพล สมาชิกแผนกคลังสินค้า

วันที่ 21 กันยายน 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณศักรินทร์  กลิ่นแค สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

 

วันที่ 4 กันยายน  2564  คุณประชา สาลีผล รองประธานสหภาพฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่ภรรยาคุณประวิทย์  สุขพิทักษ์ สมาชิกแผนกผลิต ซึ่งเสียชีวิตจำนวน 20,000 บาท ณ เมรุวัดแสนสุข ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

 

     วันที่ 2 กันยายน  2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณทิฆัมพร    ฟักทองพันธ์ุ สมาชิกแผนกคลังพัสดุ เนื่องจากมารดาเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท และค่าพวงหรีด 500 บาท เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 500 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท

        วันที่ 1 กันยายน 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณโสภณ  บุญเชิด สมาชิกแผนกประกันคุณภาพ

       วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสุภกิต  อิ่มทรัพย์ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

           วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการงานศพแก่

คุณเริงชัย จิตต์ไทย สมาชิกแผนกผลิต เนื่องจากบิดาเสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท

      วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณประวิทย์  สุขพิทักษ์ สมาชิกแผนกผลิต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณพิเชษฐ์ ปานวิเชียร สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.40 น. สหภาพแรงงานฯร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณศรีวิกา พินิจสมาชิกแผนกผลิต จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากบิดาเสียชีวิตณ เมรุวัดหลวงสุนทราราม ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

              วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณวิโรจน์  แจ่มแจ้ง สมาชิกแผนกผลิต จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากมารดาเสียชีวิต ณ เมรุวัดลาดเป็ด ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

      วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณสุนันท์ สมสมัย สมาชิกแผนกบัญชี จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากบิดาเสียชีวิต ณ วัดซับยาง ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สหภาพแรงงานฯโดยคุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพฯร่วมงานพระราชทานเพลิงศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณเทวัญ ตรีสุคนธ์ สมาชิกแผนกเครื่องมือวัดจำนวน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากมารดาเสียชีวิต

ณ เมรุวัดเจ้าบุญเกิด ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

           วันที่ 24 เมษายน 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณวัลวิสา กรึงไกร สมาชิกแผนกบัญชี

  วันที่ 8 เมษายน 2564 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณกฤษดา  ประเสริฐสม สมาชิกแผนกผลิต

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนันทนา  มาลัย

รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด

         วันที่ 9 มีนาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณอนงค์  ตรีตุนา สมาชิกแผนกควบคุมคุณภาพ

           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณวีรพงษ์ กาแก้วสมาชิกแผนกไฟฟ้า

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สหภาพฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและมอบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแก่คุณสมหญิง เรืองอำนวย สมาชิกสหภาพฯแผนกประกันคุณภาพ จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากบิดาเสียชีวิต ณ บ้านเลขที่ 433 หมู่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

        วันที่ 29 มกราคม 2564 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณไพบูลย์ โรจน์วิเชียร สมาชิกแผนกคลังสินค้า

สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณอารีย์  ลิ้มประยูรวงศ์ สมาชิกแผนกคลังพัสดุ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

 
กิจกรรม

ผลงานกรรมการ
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org