ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติ2567
bulletสัมมนาเชิงปฏิบัติการ2567
bulletสัมมนาร่วมสหภาพ.สหกรณ์ 2566
bulletวันแรงงานแห่งชาติ2566
bulletสัมมนาร่วมสหกรณ์.สหภาพ 2565
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


สวัสดิการสมาชิก
 
วันที่ 1 มิถุนายน  2567  สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณมนต์มนัส  ถ้วนถวิล สมาชิกแผนกสาธารณูปการ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 27 พฤษภาคม  2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณศุภชัย  เถาสมบูรณ์ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุงคุณธวัชชัย  พุ่มพวง สมาชิกแผนกผลิตและคุณพรพิชัย  ประมล สมาชิกแผนกโยธา ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
วันที่ 21 พฤษภาคม  2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณจิรภัทร  นิรันดร สมาชิกแผนกซ่อมบำรุงและคุณอรอุมา  เพิ่มพานิช สมาชิกแผนก CSR ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 16 พฤษภาคม  2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณประวิทย์  ทรัพย์อุภัย สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง และคุณยุทธพล  มหาพล สมาชิกแผนกสาธารณูปการ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 10  พฤษภาคม  2567  สหภาพแรงงานฯ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณภัทรพล  หน่ายสังขาร สมาชิกแผนกผลิต ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 8 พฤษภาคม  2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณบวรสิทธิ์  ฤทธิ์เดช สมาชิกแผนกโยธาและคุณไพโรจน์  ช้างขำ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 7 พฤษภาคม  2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณประดิส  ปานเดย์ สมาชิกแผนกคลังพัสดุ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
วันที่ 25 เมษายน  2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณดุสิต เครือวรรณ สมาชิกแผนกสาธารณูปการ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
วันที่ 23 เมษายน  2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณกิตติชัย  เปรมปรีดา
และคุณศุภชัย  เพชรแก้ว สมาชิกแผนกสาธารณูปการ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 20 เมษายน  2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณวีระ บัวอ่อน สมาชิกแผนกสาธารณูปการ
  และคุณนาที ภานุมาศ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน

วันที่ 3 เมษายน  2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่

คุณภาคภูมิ  อรรถธรรมสุนทร สมาชิกแผนกสาธารณูปการ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน

วันที่ 2 เมษายน  2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณศุภฤกษ์  สร้อยทอง สมาชิกแผนกผลิต ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน

วันที่ 29 มีนาคม  2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณหทัยภัทร  พูลเจริญ สมาชิกแผนกประกันคุณภาพ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน

 
 
 
วันที่  27  มีนาคม  2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณประดิส  ปานเดย์ สมาชิกแผนกคลังพัสดุ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 15 มีนาคม  2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณขนิษฐา  ศิริพรอนันต์ สมาชิกแผนกประกันคุณภาพ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 13 มีนาคม  2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสุภกิจ  อิ่มทรัพย์ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
วันที่ 6 มีนาคม  2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพรทิพย์  คงดิษฐ์ สมาชิกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณไพโรจน์  ช้างขำ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณมณเทียน  พรหมแก้ว สมาชิกแผนกผลิต ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณผดุงศักดิ์  คันทรง สมาชิกแผนกผลิตและคุณม้าน  ควรชม สมาชิกแผนกสาธารณูปการ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพิเชษฐ์  ทุมมาและคุณศุภชัย เพชรแก้ว สมาชิกแผนกสาธารณูปการ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
วันที่ 30 มกราคม  2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณทิฆัมพร ฟักทองพันธ์ สมาชิกแผนกคลังพัสดุ และคุณสุภกิจ อิ่มทรัพย์ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 24 มกราคม 2567 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณภูวพัฒน์  การภักดี สมาชิกแผนกสาธารณูปการขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
วันที่ 23 มกราคม 2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณผดุงศักดิ์  คันทรง สมาชิกแผนกผลิต ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
วันที่ 23 มกราคม 2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณประสิทธิ์ จันทนา สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
วันที่ 17 มกราคม 2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณศุภฤกษ์ สร้อยทองสมาชิกแผนกผลิต ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
 
 
 
 
วันที่ 15 มกราคม  2567 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่ คุณณรงค์ฤทธิ์        คงมิยา สมาชิกแผนก Safety  และคุณพรทิพย์  คงดิษฐ์ สมาชิกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
วันที่ 4 มกราคม 2567 สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนภวรรณ กุณฑลทอง สมาชิกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 
วันที่ 3 มกราคม  2567 สหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสกล ตั้งแต่ง สมาชิกแผนกเครื่องมือวัด ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
 

 
กิจกรรม

ผลงานกรรมการ
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org