ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletบรรยากาศเบอร์ล่าแรลลี่ 2009
bulletบรรยากาศแรลลี่เบอร์ล่าสัมพันธ์ 2008
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ผลงานกรรมการ article

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

แห่งประเทศไทยจัดโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้อง

ให้กับกรรมการและสมาชิกสหพันธ์แรงงานฯ ณ บ่อตกปลาแหวนเพชร ถนน

เลียบคลองเปรมประชากร ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี

คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เสริมศักยภาพคณะทำงานในระดับพื้นที่ ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

จ้ดโดย โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า จัดโครงการสัมมนา เรื่อง

"เทคนิคการเจรจาต่อรอง" ให้คณะกรรมการบริหาร 6 สหภาพแรงงานฯ

ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านสวนลุงยศ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

คุณสุภาพ จงกล และคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย

ณ สายธารรีสอร์ท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 น. สหภาพแรงงานฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท

เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) ณ บริเวณหน้าศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

เนื่องด้วยข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

        วันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า

จัดการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ์ 2018 ณ สนามกีฬาหอพนักงาน

บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดประชุม

ประจำเดือนคณะกรรมการบริหารประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2561

 

          วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สหภาพแรงงานฯ ร่วมงานสานเสวนา "นโยบายรัฐ

กับความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ" ณ ห้อง

ประชุม ศ.นิคม จันทรวิทรุ ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   กระทรวง

แรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร

สหภาพแรงงานฯ ร่วมสัมมนา เรื่อง "การประชุมเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม

ในเครือสหพันธ์แรงงาน" จัดโดยสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่ง

ประเทศไทยร่วมกับ IndustriAll Global Union ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 คุณสุภาพ จงกลและคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 23/2561 สหภาพแรงงานอดิตยาเบอร์ล่าเคมี

คัลส์ ซัลไฟท์สดิวิชั่น ณ โรงอาหารบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์(ประเทศไทย)

จำกัด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

        วันที่ 18 กันยายน 2561 คุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯ

ร่วมพิธีเปิดป้ายชื่อ บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)

ซึ่งเดิมชื่อบริษัท  ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) โดยมีนายประมวล

มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิด

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า จัดโครงการเสวนา "เตรียมความ

พร้อมก่อนยื่นข้อเรียกร้อง" ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่

16 กันยายน  2561

คุณสุภาพ จงกล และคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุมบริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561

                คุณสุภาพ จงกล ประธานสหพันธ์แรงงานฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์

ประชุมใหญ่สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอีเล็คทรอนิค แห่งประเทศไทย

ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคนทำงาน จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561

คุณสุภาพ จงกล ประธานสหพันธ์แรงงานฯ และคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง

ที่ปรึกษาสหพันธ์แรงงานฯ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 19/2561

สหภาพแรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง ณ  โรงอาหารโรงงาน 1 บริษัท ปูนซีเมนต์

นครหลวง จำกัด(มหาชน)  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2561

คณะกรรมการเข้าร่วมสัมมนา "การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำแรงงาน

ขบวนการแรงงาน" ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ข้อขัดแย้งทางกฎหมายของผู้ใช้แรงงาน/

ขบวนการแรงงาน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มสหภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมเบอร์ล่า ณ ตึก ATC บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด ตำบล

แก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ

บริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ณ สำนักงาน

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกพื้นที่บ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2561

 

คุณปฏิเวธ เมืองเจริญและคุณสุจินต์  แก้ววิมล กรรมการสหภาพแรงงานฯ

เข้า่รวมฝึกอบรม การเป็นวิทยากรพัฒนากลไกส่งเสริมสุขภาวะแรงงานในสถาน

ประกอบการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานและลดการบาดเจ็บ ในวันที่

25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพแรงงานอดิตยาเบอร์ล่า

เคมีคัลส์ ซัลไฟท์ฺสดิวิชั่น จัดประชุม เรื่อง "เตรียมความพร้อมก่อนการยื่นข้อ

เรียกร้อง" โดยคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง  ที่ปรึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมาย และความสำคัญของการทำงานเป็นทีม  ณ บ้านสวนลุงยศ

รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

 

 

        วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สหภาพแรงงานผู้บังคับชาพนักงานกู๊ดเยียร์

ประเทศไทย จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กรและประชุม

วางแผนงานประจำปี 2561-2562 ณ น้ำฟ้าแค้มปิ้ง แอนด์ โฮมสเตย์

ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก  โดยคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ได้ให้ความรู้

เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กรให้แก่คณะกรรมการ

 

วันที่ 5 สิงหาคม  2561 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จัดสัมมนา

ประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน หัวข้อ "คุณจะได้อะไรจากการจ่ายเงิน

ประกันสังคม" ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค โดยคุณสุพจน์  จารุวรรณ

บำรุง  ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ เป็นวิทยากร

       วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560  สหภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสุภาพ จงกลและคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง เข้าร่วมการประชุมใหญ่

สามัญประจำปีสหภาพแรงงานคอนวูด ณ โรงอาหารบริษัทคอนวูด

อ.เมือง จ.สระบุรี  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง  ร่วมพิธีปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ ศาลแรงงานภาค 1 จังหวัดสระบุรี หลังจาก

นั้นช่วงบ่ายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ

โรงแรมพาร์คอิน สระบุรี

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่ง

ประเทศไทย จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารประจำเดือนกรกฏาคม

2561 ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

วันที่ 19 กรกฏาคม  2561คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง เข้าร่วมประชุมพิเศษ

ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 และผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงาน

ภาค 1 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 13 ศาลแรงงานภาค 1 จังหวัดสระบุรี

 

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา

เรื่อง "กฎหมายที่ผู้ใช้แรงงานควรรู้" ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 และ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 36/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2561

ณ บ้านสวนลุงยศ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

สหภาพแรงงานฯ มอบกระเช้าดอกไม้แก่คุณซันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดกับพนักงาน

บริษัทฯ ที่มีวันเกิดในเดือนกรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ

ผู้นำแรงงาน ครั้งที่ 2 เรื่อง"กฎหมายสำหรับผู้นำแรงงานและกลยุทธ์ของนายจ้าง

ที่ใช้กับผู้ใช้แรงงาน" จัดโดย กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า

ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2561

 

         วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 คุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษา ร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงานอินโด-ไทย ณ คลับเฮ้าส์

(โรงยิม) บริษัท อินโด-ไทย ซินเทติคส์ จำกัด

         คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ เป็นวิทยากรให้

ความรู้เรื่อง "ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน" ให้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทยรวมถึงพนักงานบริษัท

กระจกไทยอาซาฮีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561

        คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยาย

เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่การยื่นข้อเรียกร้อง"ให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ Belle Villa Resort  เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนและวันที่ 1 กรกฏาคม 2561

คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีและ

ยินดีต้อนรับนายสมใจ  อภิรมณ์ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2561

คณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ ร่วมสัมมนา เรื่อง "รู้เขา รู้เรา" จัดโดย

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ณ โชติกาธารา

รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561

คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาฯเข้าร่วมโครงการ"สัมมนาเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 1

เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ โรงแรมกรุงศรี

ริเวอร์ จังหวัดพระศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

         คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ และที่ปรึกษา ร่วมประชุมประจำเดือน

คณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุมบริษัท ยางโอตานิ จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2561

       สหภาพแรงงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์

แรงงานไทยจำนวน 28,150 บาท ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน

กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561

คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 29/2561

ของสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย ณ โรงอาหารบริษัท กู๊ดเยียร์

(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2561

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้าง

ศักยภาพผู้นำแรงงาน ครั้งที่ 1 ณ สหภาพแรงงานไทยเรยอน เมื่อวันที่ 10

มิถุนายน  2561

 

    คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพฯ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีสหภาพแรงงานพนักงานคอลเกตฯประเทศไทย ณ ห้องประชุมศาลา

เฉลิมพระเกียรติชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่

10 มิถุนายน 2561

 

คุณสุภาพ  จงกล ประธานสหภาพฯและคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษา

ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์

ไอ.อาร์.ซี ณ สโมสร บริษัท อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

โรงงานรังสิต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพ

เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงานพนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย

ณ อาคาร CCB โรงงานปูนซีเมนต์เอเซีย  สระบุรี

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 คุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพฯและ

คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์

อุตสาหกรรมใหม่ : วิถีชีวิตแรงงานไทยในอนาคต" และร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคน

ทำงาน ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่  17 พฤษภาคม 2561 คุณสุภาพ  จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯ

ให้ความรู้กับพนักงานใหม่เกี่ยวกับสหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน

ไทยคาร์บอนแบล็ค

      วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วม

ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียม

และเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมบริษัท กู๊ดเยียร์ จำกัด(มหาชน)

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 คุณสุภาพ  จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯ

และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

จากสหกรณ์ออมทรัพย์เจวีซีเคนวูด นครราชสีมา จำกัด ในโอกาสศึกษาดูงาน

และเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

จำกัด

   วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 คุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ

และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด จำนวน 96 ทุน ณ ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2561 คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯและที่ปรึกษา

ร่วมเสวนาพิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์(มีนาคม 2561) ฉบับ "ไม่สุจริต

-ไม่ปรองดอง" จัดโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับโซลิดาริตี้

เซ็นเตอร์ประเทศไทยและสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

วันที่ 25 เมษายน 2561 สหภาพแรงงานฯ ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้าน

ยาเสพติดจังหวัดอ่างทองเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี 2561 จัดโดยสำนักงาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดย

ได้ร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน และได้สนับสนุนการออกร้านไอศรีมและน้ำแข็งใส

แก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้

          วันที่ 22 เมษายน 2561 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า

จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมเบอร์ล่า โดยมีผู้นำแรงงานในกลุ่มฯ มาร่วมแข่งขันกีฬา

ช่วงเย็นมีการรดน้ำดำหัวที่ปรึกษากลุ่มฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สนาม

กีฬาบ้านพักพนักงานบริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด จังหวัดสระบุรี

วันที่ 8 เมษายน 2561 สหภาพแรงงานฯ ร่วมประชุมประจำเดือน

คณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่ง

ประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 สหภาพแรงงานฯ มอบของที่ระลึกแก่ทีมงานแม่ครัว

ที่ช่วยเหลือในการประกอบอาหารในช่วงการเจรจาข้อเรียกร้องที่ผ่านมา

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สหภาพแรงงานฯ ประชุมการจัดงานโครงการแข่งขัน

กีฬาต้านยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง(เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี 2561) ร่วมกับ

หน่วยงานราชการและบริษัทฯต่างๆ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดย

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 17.15 น. สหภาพแรงงานฯ ประชุมตัวแทนแผนก

เพื่อหารือความเคลื่อนไหวภายในโรงงาน และสรุปประเด็นปัญหาต่างๆเพื่อ

นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการลูกจ้างและสวัสดิการ ณ สหภาพแรงงาน

ไทยคาร์บอนแบล็ค

    วันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกสหภาพแรงงาน

ถลุงแร่ดีบุกแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เข้าดูงานกิจการสหภาพแรงงาน       

ไทยคาร์บอนแบล็ค ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ร่วมต้อนรับ

คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 2

มาศึกษาดูงานที่ศาลแรงานภาค 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรในศาลแรงงานภาค 2

วันที่ 11 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพแรงงาน เข้าร่วมประชุม

ประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

แห่งประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ

สหภาพแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล โดยเดินขบวนจากอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 8

มีนาคม 2561

 

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการและที่ปรึกษาเดินทางไปพบอาจารย์

ศิริพงษ์ ศรีชัยรมรัตน์ ที่บ้านพักในตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อเยี่ยมเยียนและนำเงินทอดผ้าป่าสามัคคีจากสมาชิกและพนักงานที่ร่วมกันเป็น

เจ้าภาพก่อสร้างพญานาคหน้าพระอุโบสถวัดป่าอภัยวัน จังหวัดขอนแก่นไปมอบ

ให้อาจารย์จำนวน 28,700 บาท และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สหภาพฯ จัด

โครงการประชุมสัมมนาและวางแผนเรื่อง "บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสหภาพ

แรงงานและประชุมวางแผนงานประจำปี 2561" ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์

สหภาพแรงงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ

คุณพีรศักดิ์  สกุลเขียว อดีตเลขาธิการสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมี

ภัณฑ์แห่งประเทศไทย ณ วัดราษฏร์โพธิ์ทอง ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

           คณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่ง

ประเทศไทย จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหาร ณ สหภาพแรงงาน

ไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

        สหภาพแรงงานฯ คืนเงินต้นกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงาน

ไทยคาร์บอนแบล็คแก่สมาชิกที่เกษียณอายุในเดือนมกราคม 2561 จำนวน

10 ท่าน เป็นเงิน 2,351,881 บาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

      วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า

จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลเพื่อบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

บ้านบุ่งฝาง จังหวัดอุทัยธานี มีจำนวนรถยนต์เข้าร่วมกว่า 20 คัน เส้นทาง

อ่างทอง - สุพรรณบุรี - อำเภอลานสัก - อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โดยได้เดินทางไปยังเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อเยี่ยมชมและ

ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในผืนป่ามรดกโลก

วันที่ 31 มกราคม 2561 สหภาพแรงงานฯ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส

เกษียณอายุงานให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุประจำปี ในปีนี้มีสมาชิกเกษียณ

อายุจำนวน 11 ท่าน

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์

แห่งประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์แรงงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ และร่วม

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ท่านที่ปรึกษาสหพันธ์แรงงานฯ

            สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก

ที่จะเกษียณอายุงานในเดือนมกราคม 2561 ในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุเช่น สิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ,ประกันสังคม,

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯและสหภาพแรงงานฯ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน          

ไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

 
กิจกรรม

สวัสดิการสมาชิก
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org