ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติ2567
bulletสัมมนาเชิงปฏิบัติการ2567
bulletสัมมนาร่วมสหภาพ.สหกรณ์ 2566
bulletวันแรงงานแห่งชาติ2566
bulletสัมมนาร่วมสหกรณ์.สหภาพ 2565
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ผลงานกรรมการ
 
 
 
 

วันที่ 13 พฤษภาคม  2567  สหภาพแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนและยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อสนับสนุนให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ ณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
 
 
 
วันที่ 1- 2 พฤษภาคม  2567 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คร่วมกิจกรรมวันแรงงงานแห่งชาติร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย โดยเดินขบวนจากสี่แยกจปร.ถนนราชดำเนินนอกไปยัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานครและวันที่ 2 พฤษภาคม  2567 ร่วมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นที่ได้รับบริจาคจากสมาชิกและพนักงานบริษัทฯ แก่น้องๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ซึ่งมีเด็กแรกเกิดจนถึงเรียนระดับปริญญาตรีจำนวน 160 คน
 
 
วันที่ 29 เมษายน  2567 เวลา 13.00-16.30 น. สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 "แรงงานอ่างทอง จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ณ โรงเรียนไผ่วงวิทยา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายอำเภอวิเศษชัยชาญ หัวหน้าส่วนราชการ นายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงาน คณะครูและนักเรียนร่วมงานจำนวน 250 คน โดยสหภาพแรงงานฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน 4 ทุน ๆ ละ 500 บาท และคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพฯ มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท
 

 
วันที่ 30 -31 มีนาคม  2567 สหภาพแรงงานฯ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเปลี่ยนผ่าน อดีต ปัจจุบัน อนาคต เราจะสร้างความเข้มแข็งให้สหภาพแรงงานคงอยู่ได้อย่างไร" โดยมีสมาชิก กรรมการ ตัวแทนแผนกและกรรมการจากสหภาพแรงงานพนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย สหภาพแรงงานอินโดไทย เข้าร่วม  ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา  จ.นครนายก
 
 
 
 
วันที่ 19 มีนาคม  2567 สหภาพแรงงานพนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงานพนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย ณ อาคาร CCB ชั้น 3 โรงงานปูนซีเมนต์เอเซีย จ.สระบุรี
 
 
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย(สสรท.) และร่วมเสวนาเรื่อง "ความมั่นคงความปลอดภัยในการทำงาน วิกฤตการณ์ที่คนงานต้องเผชิญ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคนทำงาน ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 
วันที่ 10 มีนาคม 2567  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยประจำปี 2566 และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จำนวน 12,000 บาท  ณ ห้องประชุมศุภชัย  ศรีสติ มักกะสัน  กรุงเทพฯ
 
 
วันที่ 10 มีนาคม 2567 สหภาพแรงงานฯ ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทยประจำเดือนมีนาคมสัญจร ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคนทำงาน ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 
วันที่ 8 มีนาคม  2567 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลโดยเดินขบวนการอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้หญิง คนทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
วันที่ 7 มีนาคม  2567 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ขออนุเคราะห์เป็นหน่วยประสานงานภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้สมาชิกและผู้ใช้แรงงานได้รับความสะดวก รวดเร็วในการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
 
 
 
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567  สหภาพแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมคาราวาน  Birla family picnic เส้นทางสระบุรี-เขาใหญ่ โดยมีสหภาพแรงงานฯ ในกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าเข้าร่วม 13 คัน 40 คน โดยพัก ณ บ้านภูนรินทร์ รีสอร์ท เขาใหญ่
 
 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สหภาพแรงงานฯ คืนเงินต้นกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพฯ แก่สมาชิก 7 ท่านที่เกษียณอายุงาน 6 ท่านและขอเกษียณอายุงานก่อนกำหนด 1 ท่านเป็นเงิน 2,323,172 บาท และสมาชิกได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสหภาพแรงงานฯจำนวน 50,000 บาท
 
วันที่ 6 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คุณปฏิเวธ  เมืองเจริญ ประธานสหภาพแรงงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณาประเมินผลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ.2567 จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง ร่วมพิจารณาตรวจประเมินสถานประกอบการที่เสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพ.ศ. 2567 ซึ่งมีทั้งสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่ไม่มีสหภาพแรงงานและสถานประกอบการขนาดกลางที่มีสหภาพแรงงาน สม้ครเข้าร่วมโครงการ
 
 
 
วันที่ 28 มกราคม 2567 สหภาพแรงงานฯ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 31/2566 ของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งสหภาพแรงงานฯ เป็นสมาชิกของสภาองค์การลูกจ้างฯ ด้วย
 
วันที่  23 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. สหภาพแรงงานฯ ร่วมงานเลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุงานและขอเกษียณอายุงานก่อนกำหนดจำนวนรวม 8 ท่าน โดยสหภาพแรงงานฯ ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน      มูลค่า 1,000 บาท และบริษัทฯ ได้มอบทองคำหนัก 2 บาทและจัดงานเลี้ยงส่งให้แก่พนักงานซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง งานจัด ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
 
 
 
วันที่ 20-21 มกราคม 2567 สหภาพแรงงานฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารสหภาพแรงงานฯและวางแผนงานประจำปี 2567 ณ บ้านภูนรินทร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 12.00 น. สหภาพแรงงานฯจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับหลังเกษียณอายุ โดยในปีนี้มีสมาชิกที่จะเกษียณอายุ 6 ท่านและขอเกษียณอายุก่อนกำหนด 2 ท่าน
 
 

 

 
กิจกรรม

สวัสดิการสมาชิก
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org