ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ผลงานกรรมการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 สหพันธ์แรงงานฯ ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคนทำงาน ต.บางเกลือ

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

  สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ประชุมประจำเดือน

คณะกรรมการบริหารประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ร้านอาหารโคเซ่เรสเตอร์รองท์

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

      วันที่ 11 มีนาคม 2563 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือครั้งที่ 3 ร่วมกันระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง  จำกัด(มหาชน)และผู้แทนสหภาพแรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง กรณีสหภาพแรงงานฯได้ทำหนังสือถึงผู้บริหารบริษัทฯให้ทบทวนโบนัสฯ การปรับค่าจ้างประจำปีและการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ท้้งสองฝ่ายนัดหารือร่วมกันเป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

       คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพฯ และคณะกรรมการสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย(สพท.)  ยื่นหนังสือกับรองปลัดกระทรวงแรงงานติดตามความคืบหน้า เรื่อง ขยายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือครั้งที่ 2 ร่วมกันระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด(มหาชน)และผู้แทนสหภาพแรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง กรณีสหภาพแรงงานฯได้ทำหนังสือถึงผู้บริหารบริษัทฯให้ทบทวนโบนัสฯ การปรับค่าจ้างประจำปีและการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ท้้งสองฝ่ายนัดหารือร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

 

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง "การบริหารงานสหภาพแรงงาน" และวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ณ ร้านอาหารโคเซ่เรสเตอร์รอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ สหภาพแรงงานไทยเปอร์อ๊อกไซด์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงานฯ คืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุประจำปี 2563 ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า ได้จัดกิจกรรม"คาราวานเที่ยวไทย       ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2563 เส้นทางจุดเริ่มต้นที่ อบต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรีถึงอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  และได้นำอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองแม่นา ต.หนองแม่นา  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีจำนวนรถยนต์เข้าร่วม 22 คัน ผู้เข้าร่วม 68 คน และเงินบริจาคให้โรงเรียนเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการก่อสร้างหลังคาทางเดินจำนวนทั้งสิ้น 25,100 บาท

 

 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการสหภาพแรงงานอีเทอร์นัลเรซิ่นจากจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค โดยคุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯและคุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาให้การต้อนรับ

       

 

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยและผู้แทนองค์กรต่างๆพบปลัดกระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาด้านแรงงาน ในประเด็นปฏิรูปเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน และรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่ม “กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง” 1,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

       วันที่ 24 มกราคม 2563  สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน บริษัทฯ และมอบสวัสดิการแก่สมาชิกที่เกษียณอายุเป็นของที่ระลึกมูลค่า 1,000 บาท  โดยมีสมาชิกเกษีณอายุ 7 ท่าน คือคุณฉัตรมงคล อุ่นใจ แผนกคลังสินค้า,คุณมนูน  รอดยิ่ง แผนกคลังสินค้า, คุณวิชัย  สิงห์ชัย คลังน้ำมันศรีราชา , คุณนิภาภรณ์ สิทธิธำรงชัย แผนกคลังพัสดุ,คุณวิทยา วังบรรพต แผนกไฟฟ้า,คุณวัชรชัย  กลิ่นส่ง แผนกสาธารณูปการ และคุณเรืองศักดิ์ ไชยเวช แผนกผลิต

 

       โครงการสัมมนาพัฒนาอนาคตองค์กรสมาชิกกลุ่ม​สหภาพ​แรงงาน​พลังงาน​ ปิโตรเลียม​และ​เคมีภัณฑ์​แห่ง​ประเทศไทย​ (ECUT) วันที่ 18-20 มกราคม 2563 วันที่​ 2​ ของการสัมมนา​ได้รับ​โอกาส​จาก กฟผ. เยี่ยม​ชม​การผลิต​ไฟฟ้า​พลัง​น้ำเขื่อน​วชิราลงกรณ​ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

            ณะกรรมการ อนุกรรมการ สหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ไอ.อาร์.ซี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คและสวัสดีปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

 

     คณะกรรมการ อนุกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหภาพฯ เดินทางไปเยี่ยมคาราวะอาจารย์ศิริพงษ์  ศรีชัยรมรัตน์ อดีตที่ปรึกษาบริษัทฯ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิด และจัดประชุมสัมมนาและวางแผนงาน เรื่อง "ยุทธศาสตร์และแผนงาน" ณ  Winnee Villa ตำบลโคกมล อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563      

 
กิจกรรม

สวัสดิการสมาชิก
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org