ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ผลงานกรรมการ

              สหภาพแรงงานฯ ร่วมประชุมประจำเดือนกรรมการสหพันธ์แรงงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ คลองสวนพลูรีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมก๊าซ

และเคมีภัณฑ์ ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมก๊าซและเคมีภัณฑ์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

         วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพฯ ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างบริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์และสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดอ่างทองพร้อมพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ ร่วมพบประหารือกับผู้แทน

นายจ้างและลูกจ้างโดยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตามกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อติดตามสถานการณ์

ด้านแรงงานสัมพันธ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

 

สหภาพแรงงาน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒ​นาศักยภาพ​ผู้​นำ​ การ​จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์​องค์กร​และ​การทำแบบสอบถาม​ออนไลน์​แบบมืออาชีพ"ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 จัด​โดยสมาพันธ์​แรงงาน​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย​ CILT​ ร่วม​กับ​ สมาพันธ์​แรงงาน​เครื่องใช้​ไฟฟ้า​อิเลคทรอ​นิค​ส์​ ยานยนต์​และ​โลหะ​ แห่ง​ประเทศไทย​ TEAM.​ ภายใต้​งบประมาณ​สนับสนุน​จาก​ สมาพันธ์​แรงงาน​ตสาหกรรม​โลหะ​แห่ง​ประเทศ​เบลเยี่ยม​ ABVV​ และ​ IndustriALL​ Global​ Unionณ​ ห้องประชุม​โรงแรม​โอ๊ควู้​ด​ โฮเทล​ แอนด์​ เรซิเดน​ซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

         วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สหภาพแรงงานฯ จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการเจรจา

ต่อรอง"เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเจรจาข้อเรียกร้อง โดยคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง

ที่ปรึกษาสหภาพฯ เป็นวิทยากร ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

            วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค และ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน นำมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณวัดปทุมคงคาราม ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 กลุ่มสหภาพ​แรงงาน​อุตสาหกรรม​เบอร์​ล่า​ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง​การเตรียมความพร้อม​ในการเจรจา​
ต่อรอง​ภายใต้​สถานการณ์​โค​วิด​ 19 ณ​ โรงแรม​แกรนด์​ จรูญ​รัตน์​ ตำ​บล​ปากเพรียว​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​สระบุรี

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 40/2564และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ทำให้สมาชิกไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ตามปกติ โดยจำเป็นต้องจัดการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Google form จำนวน 121 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 186 คน
โดยคุณนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองมาร่วมสังเกตการณ์ประชุมใหญ่

 

       วันที่ 12 กันยายน 2564 สหภาพแรงงานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting  ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

          วันที่ 10 กันยายน 2564 สหภาพแรงงานฯ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 31/2563 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting    เวลา 17.00-20.00 น. ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าชี้แจงแนวทางการประชุมใหญ่ขององค์กรแรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่สหภาพแรงงานไทยคาร์บอน แบล็ค ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)

        สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซื้ง และขอไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณประวิทย์  สุขพิทักษ์ สมาชิกแผนกผลิต และอดีตกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต อดีตเคยดำรงตำแหน่งอาชีวอนามัยในคณะกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ระหว่างปี พ.ศ.2550-2552

        พวกเราจะเก็บไว้ในความทรงจำว่า ครั้งหนึ่งท่านเคยร่วมสร้างสรรค์ เสียสละให้กับองค์กรและสิ่งต่าง ๆ ให้กับเพื่อนร่วมงานและบริษัทฯ จนเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จหลาย ๆ อย่างมาตลอด  ด้วยคุณงามความดีของท่าน ขอให้ท่านไปสู่สุคติสัมปรายภพด้วยเทอญ

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 18.15 น. สหภาพแรงงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์ศิริพงษ์ ศรีชัยรมรัตน์ ณ ศาลา 2 วัดกำแพง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดการฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

    วันที่ 2 กรกฏาคม 2564  คุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 สหภาพแรงงานอดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลส์ ซัลไฟท์ ดีวิชั่น  ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยเปอร์อ๊อกไซด์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำการบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน

           วันที่ 13 มิถุนายน  2564 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารเพื่อชี้แจงสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงติดตามการฉีดวัคซีนโควิดทั้งสมาชิกสหพันธ์แรงงานฯและบุคคลในครอบครัว ตามมติเห็นชอบให้รณรงค์ให้สมาชิกสหพันธ์ฯ และบุคคลในครอบครัวร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ร้านอาหารปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

           วันที่ 15 มิถุนายน 2564  สหภาพแรงงานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า ผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของกลุ่มฯ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

       วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00-16.00 น.สหภาพแรงงานฯ ประชุมประจำเดือนกรรมการสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

     วันที่ 7 เมษายน  2564 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพฯ และที่ปรึกษาสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ร่วมสังเกตุการณ์การเลือกตั้งประธานสหภาพแรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงและแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

   วันที่ 4 เมษายน  2564 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแก่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จำนวน 10,000 บาท ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ

วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 สหภาพแรงงานฯร่วมเสวนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย(สพท.) มีนายมนัส โกศลเป็นประธานสภาฯ โดยสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คเป็นสมาชิก ในงานได้เชิญรมว.สุชาติ เปิดเวทีเสวนา ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ จัดขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า ณ สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 

วันที่ 15-16 มีนาคม 2564 คุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯ ในฐานะคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 เข้าร่วมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 แห่ง คือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาอ่างทอง ,บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาอ่างทอง,บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน ไทยแลนด์ จำกัด(มหาชน)และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ คืนเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพฯ แก่พระ

อรรถพร  เชื้อเชิด อดีตสมาชิกสหภาพแรงงานฯ แผนกคลังสินค้าซึ่งเกษียณอายุเมื่อ

31 มกราคม 2564 และพระอรรถพรได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสหภาพแรงงานฯ ด้วย

      วันที่ 11 มีนาคม 2564 สหภาพแรงงานฯ มอบของที่ระลึกแก่คุณบังอร  สำเภาพันธ์ุ

อดีตสมาชิกสหภาพแรงงานฯ แผนกประกันคุณภาพ เนื่องในโอกาสขอเกษียณอายุงาน

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.คุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดอ่างทองประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

               วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพฯ เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและพัฒนาสถานประกอบการ ณ โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ณ ร้านอาหารโคเซ่เรสเตอร์รองห์ ต.คลองหลวง อ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. สหภาพแรงงานฯคืนเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คแก่สมาชิกที่เกษียณอายุ 8 ท่าน เป็นเงิน 2,129,377.00 บาท ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค และสมาชิกที่เกษียณอายุได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสหภาพฯ

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์ด้านแรงงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) เป็นประธานในการประชุม มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจง รับฟังความคิดเห็น และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 29 มกราคม 2564 คุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพฯ ร่วมงานเกษียณอายุพนักงานประจำปี และมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุ ในปีนี้มีสมาชิกเกษียณอายุจำนวน 9 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

    วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายนิคม ทับทิมไชย นายสุทธินันท์  อินทวกูล พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจากส่วนกลาง และน.ส.นุชนาถ ชูเชิด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เข้ามาดำเนินการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างบริษัท เบอร์ล่าคาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)กับสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ซึ่งสหภาพแรงงานฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 7 ข้อ และวันที่ 14 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้อง จำนวน 10 ข้อ และนัดเจรจานัดแรกวันที่ 17 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) ซึ่งทั้งสองฝ่ายเจรจาไปทั้งสิ้น 9 ครั้งและสามารถตกลงกันได้ด้วยความสมานฉันท์ ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

             วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับหลังเกษียณอายุงานแก่สมาชิกที่จะเกษียณในเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายชลอ  อ่วมทองและนายนิคม ทับทิมไชย พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจากส่วนกลาง เข้ามาดำเนินการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)กับสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ซึ่งสหภาพแรงงานฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 7 ข้อ และได้เจรจากันเอง จำนวน 4 ครั้ง และวันที่ 14 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้อง จำนวน 10 ข้อ และนัดเจรจานัดแรกวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงานฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมโปเรสซิเดนซ์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ไอ.อาร์.ซี จำนวน 19 ท่านเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คซึ่งเป็นต้นแบบด้านแรงงานที่ดีขององค์กรทั่วไป ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ประชุมประจำเดือน
คณะกรรมการบริหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ร้านอาหารโคเซ่เรสเตอร์รองท์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า  จัดอบรมสัมมนา เรื่อง

“ฟังอย่างตั้งใจ จับประเด็นให้ได้ และการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย”

และวางแผนงานของกลุ่มฯ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ณ ร้านอาหารครัวคุณติ๋ม ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

วันที่ 9 พ.ย.63 เวลา 09.09 น. สหภาพแรงงานฯ ได้แจ้งข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แก่บริษัท เบอร์ล่าคาร์บอน(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มารับข้อเรียกร้องดังกล่าว และมีสมาชิกมาร่วมยื่นข้อเรียกร้องด้วยจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าตึกบริหาร และเวลา 12.00 น.ประธานสหภาพแรงงานฯได้ชี้แจงรายละเอียดของข้อเรียกร้องประจำปี 2563 แก่สมาชิก ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

 

        วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่25/2563 สหภาพแรงงานอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ ซัลไฟท์ส ดิวิชั่น ณ โรงอาหารบริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

     วันที่ 24 ตุลาคม 2563 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จัดอบรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการเจรจาต่อรอง โดยคุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

    วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สหภาพแรงงานฯ ร่วมทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและร่วมงานรำลึกอดีตผู้นำแรงงาน และสหภาพแแรงงานฯได้มอบเงินที่ได้เรี่ยไรจากสมาชิกและพนักงานจำนวนเงิน 26,699 บาทแก่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนมักกะสัน กรุงเทพฯ

       วันที่ 17 ตุลาคม 2563 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 28/2563 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย   ณ ห้องประชุมโรงแรม Morino Hotel Siracha ต.หนองชาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

                 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำุรุง ที่ปรึกษาสหภาพ

แรงงานฯ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 9/2563 ของสหภาพแรงงาน

คอนวูด ณ โรงอาหารบริษัท คอนวูด   จังหวัดสระบุรี           

          วันที่ 12-13 ตุลาคม 2563 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า จัดประชุมระดับภูมิภาคเครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าในเรื่องผล กระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ใน 6 สหภาพแรงงาน เป็นการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมศรีโพธิ์  วายุพักตร์ สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทยจัดการสัมมนาและวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 สัมมนา เรื่อง”ประวัติและทิศทางของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย” ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 และวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2546  ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมภูเขางาม รีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 -20.00 น.สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่39/2563 โดยนายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และองค์กรพันธมิตรร่วมสังเกตุการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค โดยมีนายสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นประธานในการประชุม ณโรงอาหารบริษัทเบอร์ล่าคาร์บอน(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)

  สหภาพแรงงานฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงานไทยเปอร์อ๊อกไซด์ ณ หน้าที่ทำการสหภาพแรงงานไทยเปอร์อ๊อกไซด์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

 

          วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คคืนแก่คุณศิริลักษณ์ ฉ่ำเฉลิมและคุณบังอร สำเภาพันธุ์ สมาชิกที่เกษียณอายุงานก่อนกำหนด และทั้งสองท่านได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสหภาพแรงงานฯด้วย

 

   กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรสหภาพ”  ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโต่บักเส็ง อยุธยา หมู่ 8  ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

       มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวต่อไปของ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในฐานะสถาบันด้านแรงงาน : บทบาทและการสนับสนุน” ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาเรื่อง "ทิศทางของขบวนการแรงงาน" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.และประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

            สหภาพแรงงานฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ตึก ATC บริษัท             ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

         สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงาน

ปูนซีเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 21/2563 ณ โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563

   วันที่ 26 กรกฏาคม 2563 สหภาพแรงงานฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ไอ.อาร์.ซี ณ หอประชุมวัดแสงสรรค์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

    วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมเวทีสานเสวนา"โรคระบาดโคโรนา ๑๙ กับการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ" ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ

           สหภาพแรงงานฯ ร่วมงานวันเกิดและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดให้แก่คุณซันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯที่มีวันเกิดในเดือนกรกฏาคม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 สหพันธ์แรงงานฯ ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคนทำงาน ต.บางเกลือ

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

  สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ประชุมประจำเดือน

คณะกรรมการบริหารประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ร้านอาหารโคเซ่เรสเตอร์รองท์

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

      วันที่ 11 มีนาคม 2563 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือครั้งที่ 3 ร่วมกันระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง  จำกัด(มหาชน)และผู้แทนสหภาพแรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง กรณีสหภาพแรงงานฯได้ทำหนังสือถึงผู้บริหารบริษัทฯให้ทบทวนโบนัสฯ การปรับค่าจ้างประจำปีและการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ท้้งสองฝ่ายนัดหารือร่วมกันเป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

       คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพฯ และคณะกรรมการสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย(สพท.)  ยื่นหนังสือกับรองปลัดกระทรวงแรงงานติดตามความคืบหน้า เรื่อง ขยายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือครั้งที่ 2 ร่วมกันระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด(มหาชน)และผู้แทนสหภาพแรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง กรณีสหภาพแรงงานฯได้ทำหนังสือถึงผู้บริหารบริษัทฯให้ทบทวนโบนัสฯ การปรับค่าจ้างประจำปีและการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ท้้งสองฝ่ายนัดหารือร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

 

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง "การบริหารงานสหภาพแรงงาน" และวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ณ ร้านอาหารโคเซ่เรสเตอร์รอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ สหภาพแรงงานไทยเปอร์อ๊อกไซด์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงานฯ คืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุประจำปี 2563 ณ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า ได้จัดกิจกรรม"คาราวานเที่ยวไทย       ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2563 เส้นทางจุดเริ่มต้นที่ อบต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรีถึงอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  และได้นำอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองแม่นา ต.หนองแม่นา  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีจำนวนรถยนต์เข้าร่วม 22 คัน ผู้เข้าร่วม 68 คน และเงินบริจาคให้โรงเรียนเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการก่อสร้างหลังคาทางเดินจำนวนทั้งสิ้น 25,100 บาท

 

 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการสหภาพแรงงานอีเทอร์นัลเรซิ่นจากจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค โดยคุณสุภาพ จงกล ประธานสหภาพแรงงานฯและคุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาให้การต้อนรับ

       

 

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยและผู้แทนองค์กรต่างๆพบปลัดกระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาด้านแรงงาน ในประเด็นปฏิรูปเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน และรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่ม “กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง” 1,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

       วันที่ 24 มกราคม 2563  สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน บริษัทฯ และมอบสวัสดิการแก่สมาชิกที่เกษียณอายุเป็นของที่ระลึกมูลค่า 1,000 บาท  โดยมีสมาชิกเกษีณอายุ 7 ท่าน คือคุณฉัตรมงคล อุ่นใจ แผนกคลังสินค้า,คุณมนูน  รอดยิ่ง แผนกคลังสินค้า, คุณวิชัย  สิงห์ชัย คลังน้ำมันศรีราชา , คุณนิภาภรณ์ สิทธิธำรงชัย แผนกคลังพัสดุ,คุณวิทยา วังบรรพต แผนกไฟฟ้า,คุณวัชรชัย  กลิ่นส่ง แผนกสาธารณูปการ และคุณเรืองศักดิ์ ไชยเวช แผนกผลิต

 

       โครงการสัมมนาพัฒนาอนาคตองค์กรสมาชิกกลุ่ม​สหภาพ​แรงงาน​พลังงาน​ ปิโตรเลียม​และ​เคมีภัณฑ์​แห่ง​ประเทศไทย​ (ECUT) วันที่ 18-20 มกราคม 2563 วันที่​ 2​ ของการสัมมนา​ได้รับ​โอกาส​จาก กฟผ. เยี่ยม​ชม​การผลิต​ไฟฟ้า​พลัง​น้ำเขื่อน​วชิราลงกรณ​ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

            ณะกรรมการ อนุกรรมการ สหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ไอ.อาร์.ซี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คและสวัสดีปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

 

     คณะกรรมการ อนุกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหภาพฯ เดินทางไปเยี่ยมคาราวะอาจารย์ศิริพงษ์  ศรีชัยรมรัตน์ อดีตที่ปรึกษาบริษัทฯ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิด และจัดประชุมสัมมนาและวางแผนงาน เรื่อง "ยุทธศาสตร์และแผนงาน" ณ  Winnee Villa ตำบลโคกมล อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563      

 
กิจกรรม

สวัสดิการสมาชิก
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org