ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติ2566
bulletสัมมนาร่วมสหกรณ์.สหภาพ 2565
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


วันสตรีสากลปี2551 article

               วันเสาร์ที่  8  มีนาคม  2551 สหภาพแรงงานฯ ได้นำสมาชิกร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล  โดยรวมพลังที่หน้าสหประชาชาติ (UN) เดินสู่หน้าทำเนียบรัฐบาล และร่วมกันยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล                    

             ข้อเรียกร้องวันสตรีสากล 2551 สำหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิงและองค์กรพันธมิตร

                ประเด็นแรงงานหญิง

            1.  รัฐต้องจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในย่านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปริมาณที่เพียงพอและปรับคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แรงงาน

               2.  คณะกรรมการไตรภาคีแรงงาน

              -  ต้องมาจากการเลือกตั้งของสหภาพแรงงานโดยกำหนดสัดส่วนคะแนนตามจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน

             -  กำหนดสัดส่วนหญิงชายในไตรภาคีให้มีจำนวนที่สะท้อนความเป็นจริงของกำลังแรงาน

              ประเด็นผู้หญิงและสังคม                                          

                    1. ออกกฎหมายคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ให้สตรีมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายในการตัดสินใจที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์

              2.  ขจัดความรุนแรงทางเพศที่เกิดแก่เด็กในสถานศึกษา

              3.  รัฐต้องไม่ยกเลิกการทำซีแอลยา เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงยาได้

              ประเด็นแรงงาน

          1.  ประกันสังคมต้องเพิ่มการคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนหรือคู่สมรส  เมื่อมีครรภ์และหลังคลอด อย่างปลอดภัย  พร้อมทั้งขยายการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลให้กับครอบครัวของผู้ประกันตน(ครอบครัวผู้ประกันตนได้แก่  คู่สมรส-บุตร)

            2.  ปรับค่าจ้างให้เพียงพอต่อการดำรงชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและใช้อัตราเดียวกันทั่วประเทศ

            3.  ปรับโครงสร้างระบบการประกันการมีงานทำ  เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้างและว่างงาน

            4.  รับรองสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองโดยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศข้อที่ 87 และ 98

            5.  ออกกฎหมายจัดตั้งสถาบันคุ้มครองสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดยให้เป็นองค์กรอิสระ

            6.  การคุ้มครองสิทธิแรงงานต้องครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกคน  ทั้งแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ

           7.  ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

 

            

 
กิจกรรม

ผลงานกรรมการ
สวัสดิการสมาชิก
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org