ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์

วิสัยทัศน์ของอดีตประธาน และที่ปรึกษาสหภาพฯ(ปัจจุบัน ) คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดทำเว็บไซต์สหภาพฯ ขึ้นมา และต้องการให้เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และบุคคลที่สนใจ

  " นับเป็นความสำเร็จของสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คในการสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมทางด้านแรงงาน  ซึ่งเป็นการให้ความรู้กับสมาชิกของสหภาพแรงงานฯ   องค์กรแรงงานและบุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม และการถามตอบปัญหาต่าง ๆ

            ในยุคข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์  การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรสมาชิกพนักงานและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมของสหภาพแรงงานฯ และความรู้ทางด้านแรงงานจากสถานที่ทำงานในบ้านของตนหรือสถานที่อื่น ๆ ได้ง่ายและสะดวก

           คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่ให้ประโยชน์กับสมาชิกของสหภาพแรงงานฯ  ลูกจ้างและบุคคลทั่วไปและขอได้โปรดกรุณาให้คำแนะนำติชม เข้ามายังเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา  เพื่อให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณค่ามากยิ่ง ๆ ขึ้นไป"

 ด้วยความรักและผูกพันฉันพี่น้อง 

         

 
กิจกรรม

ผลงานกรรมการ
สวัสดิการสมาชิก
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org