ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


ผลงานกรรมการในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article

              วันอาทิตย์ที่ 2  มิถุนายน  2551 คุณสมศักดิ์  ทองงาม รองประธานสหภาพแรงงานฯ  เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  นิคมรถไฟมักกะสัน  ราชเทวี

กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. 

            

               วันศุกร์ที่  30  พฤษภาคม 2551  ผู้บริหารของบริษัท กู๊ดเยียร์ฯ  เข้าเยี่ยมชม

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  โดยมีคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และคุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง

ที่ปรึกษาสหภาพฯให้การต้อนรับ

 

           วันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2551 คุณสมศักดิ์ ทองงาม รองประธานสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมการสัมมนา

เรื่อง "แนวทางการปฎิบัติงานของคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในการพิจารณาอัตราค่าจ้าง

ขั้นต่ำ" จัดโดย กระทรวงแรงงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ ในการพิจารณาอัตรา

ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดอัตราค่าจ้าง

ขั้นต่ำเป็นโซนกลุ่มจังหวัด  โดยกลุ่มภาคกลางจำนวน 25 จังหวัด   ณ  โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

        

           วันที่ 17 - 18  พฤษภาคม  2551  คุณสมศักดิ์  ทองงาม และคุณศรีวิกา พินิจ ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง "กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการรณรงค์อย่างมีประสิทธิภาพ"  ณ ห้องประชุมฮอร์สชู  พอยท์  รีสอร์ท 

อ.บางละมุง  พัทยา  จ.ชลบุรี  จัดโดย  โซริดาริตี้ เซ็นเตอร์ (Solidarity Center - SC) ประเทศไทย

                 วันพฤหัสบดีที่ 15  พฤษภาคม  2551  คณะกรรมการสหภาพแรงงานอินโด-ไทย เข้าพบ

คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ  หารือเรื่องโครงสร้างค่าจ้างที่ต้องการยกเลิก

เนื่องจากทางบริษัทฯ พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาคม 2551 นี้ โดยทางบริษัทฯ

ไม่ดำเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและไม่ให้ความรู้กับลูกจ้าง สหภาพแรงงานฯ

เห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นคุณกับลูกจ้างจึงขอให้ทางบริษัทฯ ยกเลิกโครงสร้างดังกล่าว  

           วันพฤหัสบดีที่  8  พฤษภาคม  2551  คุณสมศักดิ์  ทองงาม ร่วมกิจกรรม รณรงค์ครบรอบ 15 ปี

เหตุการณ์โศกนาฎกรรมเคเดอร์ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการ

ทำงานของผู้ใช้แรงงาน และเดินรณรงค์ไปยังอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เพื่อยื่นร่าง พ.ร.บ.

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับนายกรัฐมนตรี 

และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของพี่น้อง เพื่อนพ้องผู้ใช้แรงงานและพันธมิตรเพื่อติดตามและผลักดัน

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จัดกิจกรรมโดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย   , สภาเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงานและ

สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

 

           วันที่  30  มีนาคม  2551  คุณเอส.ศรีนิวาสัน ประธานบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)

และผู้บริหารบริษัทฯ  ร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และสหภาพแรงงานฯ  ซึ่ง

บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น  ณ  โรงแรมเอส เอส บางแสนบีช   หลังจากนั้น คณะกรรมการ

สหภาพแรงงานฯ ได้ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2551 - 2552 และ

เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่คลังน้ำมันศรีราชา

          

         

        

      

         วันที่ 29  มีนาคม 2551  คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ประชุมคณะกรรมการลูกจ้างและสวัสดิการร่วมกับผู้บริหารบริษัทฯ

ณ  โรงแรมเอส เอส บางแสนบีช จ.ชลบุรี

            

             วันที่ 28  มีนาคม  2551  คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ที่ปรึกษาสหภาพฯ  คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ

 และคุณลัทธสิทธิ์  ทองแคล้วผู้จัดการบริษัทฯ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับคุณธิดา  ธรรมสาโรช  ผู้จัดการ ภาค 9

 ฝ่ายธุรกิจสาขาภูมิภาค ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) เกี่ยวกับปัญหาการใช้ตู้เอทีเอ็ม โดยรับปากจะแก้ไข

ปัญหาเรื่องการใช้บริการตู้เอทีเอ็ม และรับปากว่าจะเปลี่ยนตู้เอทีเอ็มเครื่องใหม่

             

            

            วันที่  27  มีนาคม  2551  คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนมีนาคม 2551  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมบริษัทฯ

             

              วันที่  26  มีนาคม  2551 คุณสมศักดิ์  ทองงาม  เป็นวิทยากร เรื่อง "การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม" 

จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง    ณ  ห้องประชุมพจนาอาหารทะเล   อ.เมือง  จ.อ่างทอง

               

              

 

             วันที่  11  มีนาคม  2551  คุณสมศักดิ์  ทองงาม และคุณไพบูลย์  โรจน์วิเชียร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

จังหวัดอ่างทอง  ครั้งที่ 2/2551  ณ  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และร่วมลงนามถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง

หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

            

                    คุณสมศักดิ์  ทองงาม และคุณศรีวิกา พินิจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัย

ในการทำงาน รุ่นที่ 1 ปี 2551 ระหว่างวันที่ 22 - 24  กุมภาพันธ์ 2551  ณ  โรงแรมอู่ทองอินท์ จ.พระนครศรีอยุธยา  จัดโดย

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ในสมัชชาคนจน ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          

              

          วันที่ 16 - 17  กุมภาพันธ์  2551  คุณวิโรจน์  แจ่มแจ้ง คุณสมศักดิ์  ทองงาม คุณศรีวิกา  พินิจ คุณดุสิต  เครือวรรณ 

คุณประวิทย์  สุขพิทักษ์ และเจ้าหน้าที่ฯ  เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง "การบริหารสหภาพฯ อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  จัดโดยกลุ่มสหภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมเบอร์ล่า

            

                           วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2551  คุณศรีวิกา  พินิจ และคุณมุทริกา  พยุงญาติ  เข้าร่วมสัมมนา        

เรื่อง รัฐสวัสดิการ"  ณ ห้องประชุมตึกญี่ปุ่นศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) อ.คลองหลวง     

จ.ปทุมธานี จัดโดย กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง

 

            

                 วันอังคารที่  12  กุมภาพันธ์  2551  คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ  ร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า  ณ ห้องฝึกอบรมบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)

         

                    

             วันที่ 30 - 31 มกราคม 2551 คุณวิโรจน์  แจ่มแจ้ง ประธานสหภาพแรงงานฯ และคุณดุสิต  เครือวรรณ ฝ่ายการศึกษา  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การเจรจาต่อรองและการรณรงค์ปรับปรุงข้อตกลงที่ดีเลิศ"  ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จ.นครนายก  จัดโดยศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติประเทศไทย(ACILS) 

          

       

                    วันศุกร์ที่  25  มกราคม  2551  คุณวิโรจน์  แจ่มแจ้ง  คุณศรีวิกา  พินิจ และคุณดุสิต  เครือวรรณ  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550  สหภาพแรงานไทยเรยอน   ณ  สโมสรพนักงานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด(มหาชน) เวลา 17.00 น.

          

          

            วันศุกร์ที่  18  มกราคม  2551  คุณสุพจน์  จารุวรรณบำรุง ผู้พิพากษาสมทบและที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ  ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มพระบรมรูปสมเด็กพระนเรศวรมหาราช  เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยนับเป็นอเนกอนันต์  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอเมืองลพบุรี  โดยมีผู้ว่าราขการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี

           

           

                  วันที่18 -20  มกราคม  2551  คุณสมศักดิ์  ทองงาม   เข้าร่วมสรุป-ประเมินผลและวางแผนงานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัดโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท  ณ   โรงแรมรอยัลฮิล  รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

                              

                

              วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2550  คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ  ร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) 

                 วันอังคารที่ 25  ธันวาคม  2550  เวลา 09.00 น.  คุณสมศักดิ์  ทองงามและคุณไพบูลย์  โรจน์วิเชียร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอ่างทอง ณ  ห้องประชุมโพธิ์ทอง  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  มีวาระการประชุมติดตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม  และแรงงานจังหวัดอ่างทองและเรื่องพิจารณาประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่  12  พฤศจิกายน  2550   คำชี้แจงการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอ่างทอง  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้าง   โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในที่ประชุม

                  

               วันจันทร์ที่  3  ธันวาคม  2550  คุณวิโรจน์  แจ่มแจ้ง  คุณศรีวิกา  พินิจและคุณสุภาพ  จงกล  เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "เวทีวิสัยทัศน์การปฎิรูประบบประกันสังคม"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมของฝ่ายต่าง ๆ  ที่มีการเคลื่อนไหวเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐบาล  และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการประกันสังคมของผู้แทนพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.ระบบสัดส่วน  เพื่อรวบรวมข้อเสนอทุกฝ่ายนำเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป  จัดโดย  คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ร่วมกับ มูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน และศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ ฯ   ณ    สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตึกปปง.)  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 

              

               วันอาทิตย์ที่  2  ธันวาคม  2550  คุณสมศักดิ์  ทองงาม  รองประธานสหภาพแรงงานฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  มีการประชุมในเรื่องของการปรับโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย   ณ  ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน  กรุงเทพฯ

      

    

                วันพุธที่  21  พฤศจิกายน  2550   คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับผู้บริหารบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)  และร่วมสำรวจพื้นที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน          

    

    

 

           วันอังคารที่  20  พฤศจิกายน  2550  คุณศรีวิกา  พินิจและคุณสมศักดิ์  ทองงาม ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า  ณ  สหภาพแรงงานอินโด-ไทย  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 17.00 น.  โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้

             1.  ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการใหม่ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2550   สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง        

             2.    การปลดพนักงานบริษัท อินโด-ไทยออกจำนวน  200 คนโดยเป็นพนักงานรายวันจำนวน 80 คน พนักงานรายเดือน 120 คน

             3.   การจัดแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ์จะกำหนดจัดในเดือนตุลาคม 2551

         

              วันอังคารที่  13  พฤศจิกายน  2550  คณะกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คเข้าประชุมคณะกรรมการลูกจ้างและสวัสดิการร่วมกับฝ่ายบริหารบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)  ณ ห้องประชุม Conference  Room

                   

              คณะกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "บทบาทสหภาพแรงงานกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตลูกจ้าง"  ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน  2550  ณ  โรงแรมแกรนด์อินคำ  ถ.กิ่งแก้ว  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ  จัดโดยมูลนิธิอารมณ์   พงศ์พงันร่วมกับสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย

 

           

        

      

              วันที่  7  พฤศจิกายน  2550  คุณวิโรจน์  แจ่มแจ้งและคุณสมศักดิ์  ทองงาม เข้าร่วมการสัมมนาสถานการณ์แรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ   ณ  โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค  ดินแดง  กรุงเทพฯ  จัดโดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และมูลนิธิฟรีดริค  เอแบร์ท

     

     

 

 

            

 

 
กิจกรรม

ผลงานกรรมการ
สวัสดิการสมาชิก
ผลงานกรรมการปีที่ผ่านมา article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ผ่านมา article
วันสตรีสากลปี2551 article
งานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2550 article
รางวัลพนักงานทำงานครบ 25 ปี
ทำไม...สหภาพต้องมีเว็บไซต์
ร่วมต้อนรับครอบครัว Birla article
สหภาพแรงงานฯ มอบเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกที่เกษียณ article
สวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานฯในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา article
วีดีโองาน25ปี
วันแรงงานเข้มแข็งแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org