ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมกลุ่มเบอร์ล่า
dot
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2562
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2561
bulletแรลลี่เบอร์ล่า 2552
bulletแรลลี่เบอร์ล่า2551
dot
การจัดสัมมนา
dot
bulletวันแรงงานแห่งชาติ2566
bulletสัมมนาร่วมสหกรณ์.สหภาพ 2565
bulletวันแรงงานแห่งชาติปี2565
bulletสัมมนาตัวแทนแผนก ครั้งที่1.2565
bulletสัมมนาครั้งที่1/2563
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2562
bulletสัมมนา ครั้งที่ 2/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2561
bulletสัมมนา ครั้งที่2/2560
bulletสัมมนา ครั้งที่1/2560
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2559
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2559
bulletสัมมนาครั้งที่2/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2558
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2557
bulletสัมมนาครั้งที่1/2557
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2556
bulletสัมมนาครั้งที่1/2556
bulletสัมมนาครั้งที่2/2555
bulletสัมมนา ครั้งที่ 1/2555
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/2554
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/53
bulletสัมมนาครั้งที่ 2/52
bulletสัมมนาครั้งที่ 1/52
bulletสัมมนาครั้งที่2/51
bulletสัมมนาครั้งที่1/51
bulletสัมมนาครั้งที่2/50
dot
ข้อมูล/บทความ
dot
bulletประกันสังคม
bulletความปลอดภัย
bulletกฏหมาย
bulletRMF-LTF
bulletคำนวณภาษีและยื่นแบบ
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
Link
dot
bulletบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค มหาชน(จำกัด)
bulletฐานข้อมูลสหภาพแรงงานไทย
bulletข้อมูลเดินทางในประเทศ
bulletพยากรณ์อากาศ ใน-นอก ประเทศ
bulletสถานการณ์น้ำ
bulletรณรงค์แรงงานไทย


สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ


บันทึกข้อตกลงปี2564

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่าง บริษัทฯกับสหภาพแรงงานฯ >>>Agreement2564.pdf

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 7 >>>Union Negotiation(7).pdf

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 6 >>> Union Negotiation(6).pdf

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 5 >>>Union Negotiation(5).pdf

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 4 >>>Union Negotiation(4).pdf

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 3 >>>Union Negotiation(3).pdf

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 2 >>>Union Negotiation (2).pdf

ผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 1 >>> Union Negotiation (1).pdf

ข้อเรียกร้องสหภาพฯ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดที่นี่ >>>Document.pdf

               ภาพบรรยากาศการชี้แจงผลการเจรจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 3 แก่สมาชิก ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าที่ทำการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 เวลา 17.30 น.

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนิสา ผิวนวล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวเดือนเพ็ญ รัตนสันตยากุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมกับสำนักแรงงานสัมพันธ์ โดยนายชลอ อ่วมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างผู้แทนบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กับผู้แทนสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ตามหนังสือเชิญของบริษัทฯ กรณีการเจรจาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ที่ยื่นต่อบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างประจำปี 2564
ผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน เสนอให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาข้อเรียกร้องด้วยเหตุและผลบนพื้นฐานของระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยผู้แทนของทั้งสองฝ่ายประสงค์นัดเจรจากันครั้งต่อไปในวันที่ 14 และ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

 

 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.09 น.สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คและสมาชิกได้ร่วมกันยื่นข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัท เบอร์ล่าคาร์บอน(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) รับข้อเรียกร้องดังกล่าว

 

 

 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ยุติข้อพิพาทแรงงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ผลการเจรจาข้อเรียกร้อง2563
คาราวานเที่ยวไทย ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่3
Birla Union Group
การเจรจาข้อเรียกร้องปี2561
ประชุมใหญ่สหภาพปี2561
แรลลี่เบอร์ล่า 2018
จัดสัมมนาประกันสังคม
วันแรงงานปี 2560
ประชุมใหญ่สหภาพฯ
งานวันเด็กปี2552
สุพจน์ จารุวรรณบำรุง
สัมมนาประกันสังคม
ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน article
สัมมนาสมาชิกครั้งที่2/2558
รอบรู้คู่เกษียณ
ขอร่วมไว้อาลัย
ประชุมใหญ่
สรุปการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
สหภาพฯร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี2558
ภาพกิจกรรมวันสตรีสากล2558
ขอเชิญบริจาคโลหิต
วันสตรีสากลปี2558
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ข้อเรียกร้องประจำปี 2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557
ผลการเจรจาและข้อเรียกร้องประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมเสวนาของสหภาพฯและสหกรณ์
คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กปี2556
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การเจรจาข้อเรียกร้องสร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 31/2555
ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาสหภาพฯ ครั้งที่2/2555
วันแรงงานแห่งชาติปี 2555
วันสตรีสากล2555
ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
งานเลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษาสหภาพฯ เกษียณอายุ
วันเด็กประจำปี 2555
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย
ภาพการประชุมใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่และสมัครกรรมการ
วันแรงงานปี 2554
บอกเล่าเก้าสิบในรอบเดิอน
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 54
งานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2553
สหภาพฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสหภาพฯ
สวัสดีปีใหม่ 2554 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สหภาพแรงงานฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2/2553
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29/2553
ขอไว้อาลัย..
วันกรรมกรสากลประจำปี 2553
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ
วันสตรีสากล
สหภาพแรงงานฯมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสหภาพแรงงานคืนแก่สมาชิกที่เกษียณอายุงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุ
งานกิจกรรมวันเด็กปี2553
สวัสดีปีใหม่
บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย/ข้อตกลง 1 ปี
บันทึกข้อตกลงฯ
สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสรฯชุดใหม่/ภาพการประชุมใหญ่
สหภาพฯ จัดสัมมนาครั้งที่ 2
บริจาคโลหิตประจำปี 2559
น้อมรำลึกครบรอบ 365 วัน
เลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดย " สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค" เลขที่ 44 หมู่ 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3567-2173 , 0-3567-2150-2 ต่อ 243 Fax. 0-35672173 E-mail : webmaster@tcblabourunion.org